Intervjuer med deltakere

Våren 2018 intervjuet vi fire deltakere i Angstringen om å være frivillig, og om å gå i gruppe. Du kan se intervjuene her:

Gudjon om å være frivillig i Angstringen:

Arnt Ove om å gå i gruppe:

Heidi snakker om å gå i gruppe:

Mari snakker om å gå i gruppe: