Hva er angst?

Hvordan oppleves angst?

Angst kan oppleves svært forskjellig og gir seg utslag i svært ulike symptomer - alt fra engstelse til panisk katastrofefølelse.

Noen typiske symptomer på angst:

Fysiske symptomer:

 • Hjertebank
 • Skjelvinger eller rykninger
 • Pustevansker
 • At du tror du skal besvime eller kaste opp
 • Tretthet
 • Hodepine    
 • Nummenhet i hender og føtter
 • Muskelspenninger og/eller muskelsmerter
 • Problemer med å svelge
 • Svetting
 • Svimmelhet
 • Spiseproblemer

  Psykiske symptomer:

 • Redsel
 • Uro
 • Konsentrasjonsvansker
 • Irritabilitet
 • Rastløshet
 • Søvnløshet/søvnproblemer
 • Redsel for å dø
 • Tristhet
 • Depresjon

Hvilke symptomer man har er ulikt fra person til person; noen opplever en konstant urofølelse, andre har mageproblemer. Selv om det er stor variasjon hos oss som har gått i Angstringen, så vet vi av erfaring at bak de ulike ytre symptomene så har mange de samme indre følelsene:

 • maktesløshet
 • følelsen av ikke å strekke til
 • følelsen av å være udugelig
 • følelsen av å ikke bli sett

Kjenner du deg igjen? Les om å delta i Angstringen


Hva har man angst for?

Det finnes mange typer angst. Hovedkategoriene er:

 • Generell angst
  Generalisert angstlidelse - vedvarende uro
 • Panikkangst
  Kommer brått, ofte med sterke fysiske symptomer
 • Fobier
  Irrasjonell frykt for spesifikke situasjoner, som sosial angst, angst for å fly, angst for edderkopper, og lignende
 • Posttraumatisk stresslidelse
  Forsinket eller langvarig reaksjon på en ekstrem opplevelse
 • Tvangslidelser
  Irrajsonell frykt som fører til tvangshandlinger

Angst er personlig, og alles angst er ulik.

Felles for mange som opplever angstproblemer vil være ordene kaos, apati og kontroll. På den ene siden oppleves tilværelsen totalt kaotisk, eller man befinner seg i en apatisk tilstand, uten kontroll. På den andre siden presser kravet til en selv om den fullstendige kontroll, ro og harmoni seg frem. Kaos eller apati på den ene siden og krav om kontroll på den andre siden. Ganske paradoksalt!

Signal om nødvendig endring

Angst er normalt et sunt signal. Det er når vi lar angsten overta kontrollen og styringen at den blir et problem.

Angstreaksjoner er ofte et uttrykk for tanker eller følelser det kan være vanskelig å se eller beskrive. Ikke fordi vi bevisst skjuler “noe”, men fordi dette “noe” ligger et sted i oss som vi av ulike grunner ikke forholder oss til - som vi har dyttet bort.

Selvhjelpsarbeid i Angstringen er å våge å bli kjent med angstens ulike uttrykk og hva de står for, i oss selv. Kanskje litt banalt uttrykt: Hva vi gjennom våre egne angstsignaler forsøker å fortelle oss selv om nødvendig endring.

Fra sykt til sunt

Angstopplever kan være svært smertefulle, og derfor prøver mange holde dem på avstand. Dette kan føre inn en vond sirkel - en bruker masse krefter å holde angsten i sjakk og kan utvikle “angst for angsten”. Angsten får kontroll og styring.

For å bevege seg ut av den hemmende angsten er det viktig - det er vår erfaring - å ikke ta seg sammen og bekjempe angsten, men isteden ta seg selv og egne følelser på alvor. Da går det an å bruke egen angst som det sunne og nyttige signalet det er.

I Angstringen gjør vi dette i gruppe, og sammen med andre med angst.

Les mer om å delta i Angstringen her.