Angstringen Norge

Angstringen Norge er en stiftelse som har som mål å spre erfaringsbasert kunnskap om angst og selvhjelp basert på et helhetlig menneskesyn: “Det finnes iboende krefter i alle til å selv ta tak i og endre på egen livssituasjon, til å aktivere egne ressurser. “

Stiftelsens idealistiske arbeid drives av mennesker som bruker sin egen opplevelse og erfaring med angst. Angstringen Norge får midler fra Helsedirektoratet.

Hva gjør vi?

Vi bistår ved oppstart av Angstringer og formidler kontakt til eksisterende Angstringer.

Vi driver landsdekkende opplysningsarbeid og kunnskapsformidling om angst og selvhjelp i et folkehelseperspektiv. Plattformen for dette arbeidet er de erfaringer som landets Angstringer har gjort siden 1986. Empowerment-tankegangen er en grunnpilar i vårt arbeid. Vår fokus ligger på helse og sunnhet frem sykdom og diagnose. Vi er opptatt av å vise til våre erfaringer at angsten kan brukes som en drivkraft i den enkeltes liv.

Vi betjener en opplysningstelefon

Vi utgir “NerVen” - Angstringen Norges deltakeravis - forum for erfaringsutveksling om angst og selvhjelp

Vi arrangerer og bidrar til seminarer og informasjonsmøter

Hvem er våre målgrupper?

  • Enkeltmennesker

  • Helsevesen og offentlig sektor

  • Frivillige organisasjoner

  • Bedrifter

  • Skole- og utdanningsinstitusjoner

Dokumenter

Retningslinjer for Angstringen

Våre verdier

Vedtekter, Angstringen Norge