Om å starte ny gruppe

Nye Angstringer kommer i gang når mennesker med angst selv vil gjøre noe med sitt problem i en selvhjelpsgruppe sammen med andre. Hvis du bor på et sted hvor det ikke finnes en Angstring fra før, kan du ringe vår mobil 97 50 97 43. Da kan vi prate sammen om hvordan man kan komme i gang med en selvhjelpsgruppe som jobber etter Angstringens retningslinjer.

Høres det uoverkommelig ut? Vi vet at det ikke er lett å starte selv. Men vi vet at det er mulig, fordi vi og andre har gjort det selv. I retningslinjer for Angstringer kan du lese om rammene for Angstringgruppene.

Hvis du tar kontakt med oss kan vi tenke høyt sammen med deg rundt viktige ting i selvhjelpsarbeidet:

  • egne og andres forventinger til selvhjelp
  • ansvar og grensesetting
  • fagfolks rolle
  • samarbeidspartnere
  • igangsetting

Samarbeidet med Frivilligsentraler

Mange sentraler har sagt seg villig til å huse selvhjelpsgrupper. Andre lokale samarbeidspartnere kan være: kommunehelsetjenesten, Frisklivsentraler, Lærings- og mestringsentra eller frivillige organisasjoner.

Oversikt over Frivilligsentraler hos Regjeringen.no