Angstringen Oslo


Informasjonsmøte

Ønsker du å starte i en selvhjelpsgruppe i Oslo kan du møte opp på et av våre månedlige informasjonsmøter. Informasjonsmøtene holdes i våre lokaler på Skullerud.

Her vil to frivillige fra Angstringen informere nærmere om hvordan det er å delta i en selvhjelpsgruppe og det blir vist en film. Vi går igjennom det praktiske, hvordan gruppene jobber og det er åpent for spørsmål.

Finner du ut at dette er noe som passer for deg, skriver du deg på en liste.

Vi vil deretter gjennomføre en registreringssamtale med deg over telefon, for så å sette deg på en venteliste.

Når vi har ledige igangsettere og nok deltakere til å starte en ny gruppe, kaller vi inn til oppstart.

De fem gangene i oppstartfasen foregår i våre lokaler på Skullerud. Etter dette møtes gruppen hjemme hos hverandre eller i et annet egnet lokale, i eller rundt Oslo. Gruppene møtes som regel en gang i uken, to timer på kveldstid.

Informasjonsmøtene holdes på onsdager en gang i måneden, fra 19:00 - 20:30.

Møtet er åpent for alle over 16 år, og du trenger ikke melde deg på. Det er bare å møte opp. Det er åpen for å ha med ledsager på informasjonsmøtene, skulle du trenge dette.

Og husk, de fleste synes det er skummelt å møte opp. Kom som du er!

Følgende datoer er satt av til informasjonsmøte 2. halvår 2019:

Onsdag 28. august

Onsdag 25. september

Onsdag 30. oktober

Onsdag 27. november


Temakveld

Angstringen Oslo arrangerer siste tirsdag i hver måned temakveld. Dette er en arena hvor deltakere fra ulike grupper kan møtes.

Fokus trenger nødvendigvis ikke være problemer den enkelte gruppe står ovenfor, men like mye være en arene for innspill, ideer og påfyll. Dette kan man ta med seg videre, både til seg selv og egen gruppe.

Kvelden innledes med et tema som holdes av en frivillig i Angstringen. Etter dette er det åpent for å snakke om og utveksle faringer rundt dette temaet, eller andre saker den enkelte ønsker å ta opp. Gruppeprosess er i fokus, ikke den enkelte sine «problemer».

Følgende datoer er satt av til temakveld 2. halvår 2019:

Tirsdag 27. august

Tirsdag 24. september

Tirsdag 29. oktober

Tirsdag 26. november


Kontakt Angstringen Oslo

Ønsker du mer informasjon om Angstringen eller delta i en selvhjelpsgruppe i Oslo er det bare å ta kontakt:

E-post: oslo@angstringen.no

Telefon: 22 71 26 09.

Vi har telefontid mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 11:00 til 13:00.

Vår besøksadresse og postadresse er:
Olaf Helsets vei 5 (inngang A), 0694 Oslo