Angstringen Oslo

Sliter du med angst?

Du skal vite at du ikke er alene. Vi vet hva angst er. Vi har selv vært der.

Du har kanskje mange mennesker rundt deg som ikke forstår hva angst er fordi de ikke har det selv. Du får kanskje mange råd om hva du skal gjøre og ikke gjøre.

For å bedre din situasjon må du selv våge å prøve å hjelpe deg selv til et bedre liv. Vi tørte og vi vet hvor vanskelig det er.

Å være med i Angstringen handler om å gå på ukentlige møter og kjenne på følelsene som dukker opp. Du må ikke gi opp selv om det kan føles slitsomt, vondt og vanskelig.

Angstringen Oslo driver selvhjelpsgrupper for mennesker med angstproblemer

Vi er en livssynnøytral frivillig organisasjon.

 

Åpent Hus
 

Vi holder informasjonsmøte en onsdag i måneden fra kl 19:00 - ca 20:30 i Olaf Helsets vei 5 (Skullerud Park) 0694 Oslo (se satellitt-bilde under).

Fra ca kl 19:30 viser vi en informasjonsfilm om hvordan det er å gå i gruppe.
Filmen varer i ca 30 min.

Informasjonsmøtet er åpent for alle over 16 år som sliter med angst i hverdagen.

Vi har åpent følgende onsdager 1. halvår 2019:

Onsdag 30. Januar
Onsdag 27. Februar
Onsdag 27. Mars
Onsdag 24. April

Onsdag 29. Mai

 

Skullerud oversikt-bilde.png

 

Kontaktmøte

For gruppene i Oslo har vi kontaktmøter hvor gruppene kan møtes på tvers. Tilstede er det også en psykolog som kan bidra ift gruppe-problematikk etc. 

1. Halvår 2019 er det kontaktmøte tirsdager, i våre lokaler (Skullerud Park), kl 19-21 som følger:

Tirsdag 29. Januar

Tirsdag 26. Februar

Tirsdag 26. Mars

Tirsdag 30. April

Tirsdag 28. Mai

 

Kontakt Angstringen Oslo
 

Ønsker du mer informasjon om Angstringen eller delta i en selvhjelpsgruppe er det bare å ta kontakt på

mail:           oslo@angstringen.no

telefon:       22 71 26 09

Vi har telefontid mandag, tirsdag og onsdag kl 11:00 - 13:00

Vår besøksadresse og postadresse er:

Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

Hvis du kontakter oss fordi du ønsker å begynne i en gruppe vil du intervjuvet pr telefon av en av oss i Angstringen Oslo.