Aktivitetsplan 2017

For fagpersonell

Dato               Sted                Hva

 16.01.18                Tønsberg              Fagmøte

           

 

For Allmenheten

Dato             Sted                 Hva         

16.01.18            Tønsberg               Åpent møte, kl 18:30. Sted: Quality Hotel Tønsberg

13.02.18            Askim                    Åpent møte, kl 18:30

21.02.18           Ålesund                 Åpent møte, kl 18:30

22.02.18           Ski                           Åpent møte, kl 18:30