Aktivitetsplan 2017

For fagpersonell

Dato               Sted                Hva

 14.03.17               Ålesund               Fagmøte

06.04.17               Skien                    Fagmøte

25.04.17               Moss                     Fagmøte

27.09.17               Halden                 Fagmøte

05.09.17              Kongsberg           Fagmøte

16.11.17                Tønsberg              Fagmøte

           

 

For Allmenheten

Dato             Sted                 Hva         

18.01.17            Drammen               Åpent møte               

09.02.17            Halden                   Åpent møte               

14.02.17            Hamar                    Åpent møte           

14.03.17            Ålesund                   Åpent møte                

06.04.17            Skien                       Åpent møte               

25.04.17            Moss                        Åpent møte                

23.05.17            Lillehammer        Åpent møte                 

06.06.17            Tromsø                 Åpent møte              

30.08.17           Oslo                         Åpent møte

11.09.17             Drammen             Åpent møte

12.09.17            Lillestrøm             Åpent møte       

27.09.17            Halden                   Åpent møte                

27.09.17           Oslo                          Åpent møte                 

04.10.17            Kongsberg            Åpent møte

11.10.17             Larvik                    Åpent møte              

12.10.17            Grimstad                Åpent møte                

24.10.17            Oslo                         Temakveld                   

25.10.17            Oslo                         Åpent møte                

01.11.17            Bergen                    Åpent møte                

09.11.17            Stavanger             Åpent møte                 

16.11.17            Tønsberg               Åpent møte                 

29.11.17           Oslo                          Åpent møte